Remont chodnika na ul. Orlej prowadzony jest sukcesywnie od kilku lat. W tym nowa nawierzchnia układana była po wschodniej stronie ulicy przy wjeździe na os Bohaterów II Wojny Światowej i przystanku autobusowym. Także on został objęty zadaniem. W trakcie prac wykonana została nowa platforma przystankowa, a z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku zostaną tu zamontowane specjalne maty ułatwiające poruszanie się w obrębie przystanku autobusowego.

Nowy chodnik i platforma przystankowa

Piesi i pasażerowie komunikacji autobusowej mogą korzystać z nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej oraz w części z płytek 50x50 cm. Ze strony ZDM, do wykonania zostały jeszcze tylko drobne prace malarskie.

Koszt prac to 137 tys. złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w gestii Rady Osiedla Rataje.