Dzięki temu piesi mogą wygodniej przemieszczać się po kolejnym poznańskim chodniku i kolejna część miasta znacznie zyskała na estetyce.

W trakcie remontu przełożona została nawierzchnia chodnika i opaski z mozaiki kamiennej wzdłuż ogrodzenia kościoła p.w. św. Anny. Ponadto w dalszej części ulicy pomiędzy wjazdem do posesji nr 15 a ul. Jarochowskiego zniszczona nawierzchnia chodnika została zastąpiona nowymi płytkami betonowymi 50x50 cm oraz wykonano pasy kompensacyjne i zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Wyznaczone zostały także miejsca pod nasadzenia zielenią. Dlatego w pełni efekt przeprowadzonych prac będzie można podziwiać na wiosnę.

Koszt remontu to 337 tysięcy złotych z czego 232 tysięcy przekazała ze środków, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Św. Łazarz.