Remont prowadzony był po obu stronach ulicy, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krakowską oraz Kwiatową. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu piesi miewali problemy z przejściem chodnikiem. Zastawiony przez parkujące samochody był prawdziwym torem przeszkód. Szczególnie dotyczyło to osób z niepełnosprawnościami czy też z małymi dziećmi w wózku.

Na pierwszym planie wyremontowany chodnik. Na nim słupki bloujące wjazd. w tle ulica i kamienice

Dlatego, zgodnie z zatwierdzonym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jeszcze w zeszłym roku zmieniła się tu organizacja ruchu. Parkowanie samochodów zostało przesunięte na jezdnię, dzięki czemu piesi mogli odzyskać należną im przestrzeń.

W tym roku, ze środków pochodzących z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, przystąpiliśmy do remontu chodników.

W trakcie prac zerwana została stara nawierzchnia (z kostki, płytek, bloków kamiennych), a w jej miejscu ułożona nowa z płyt i kostki kamiennej zgodnie z miejskim katalogiem nawierzchni chodników. Tam gdzie było to możliwe przygotowane zostało miejsce pod nasadzenia zieleni.

Obecnie ulica Łąkowa wygląda o wiele bardziej estetycznej. Jednak najważniejsze jest to, że poprawiło się na niej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Piesi mogą swobodnie przemieszczać się po wygodnej drodze, bez obaw o potrącenie przez parkujące lub lawirujące na chodniku samochody. Koszt prac to niemal 340 tysięcy złotych.

Grupka osób spacerujących po wyremontowanym chodniku. Moja ich pani wyprowadzająca psa na spacer