Prace na ul. Bnińskiej prowadzone były od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. Miłosławskiej (po wschodniej stronie). W ich trakcie stara i już zdegradowana nawierzchnia została wymieniona na nową (z kostki betonowej szarej , wymieniony został również krawężnik). Teraz piesi mogą poruszać się w o wiele bardziej komfortowych warunkach.

Środki finansowe na przeprowadzenie remontu z będących w jej dyspozycji  zabezpieczyła w całości Rada Osiedla Warszawskie - Maltańskie - Pomet. Koszt prac to prawie 150 tysięcy złotych.