Mieszkańcy Dębca zyskali wygodne połączenie piesze pomiędzy ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki, Przedszkolem nr 188, powstającym kościołem i chodnikiem prowadzącym w stronę parku Bambrów Poznańskich. Z nowego chodnika, który zastąpił dotychczasową gruntową ścieżkę skorzystają również mieszkańcy bloków przy ul. Orzechowej i inne osoby poruszające się w tej części osiedla.

Powstały chodnik ma ponad 100 metrów długości, szerokość 2 metrów i został wykonany z betonowej kostki brukowej. Koszt zrealizowanych prac to blisko 200 tysięcy złotych. Część tej kwoty została pokryta ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Zielony Dębiec.