Wprowadzona została nowa organizacja ruchu, która zwiększa bezpieczeństwo, porządkuje ruch pojazdów i przede wszystkim usprawnia wyjazdy z rejonu osiedla Literackiego.

Do tej pory kierowcy wyjeżdżający z osiedli położonych w rejonie ulicy Literackiej mieli problemy z wjazdem w ul. Koszalińską. Panuje na niej duży ruch, a jednocześnie część prowadzących pojazdy przekracza dopuszczalną prędkość powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Bardzo trudno było włączyć się do ruchu z podporządkowanej ulicy Literackiej.

Rondo powoduje konieczność wyhamowania prędkości na ulicy Koszalińskiej i ułatwia mieszkańcom wyjazd z pobliskich osiedli. Na wlotach montowane są wyspy rozdzielające pasy ruchu dla wjeżdżających i zjeżdżających z ronda. Wyspa od strony ul. Literackiej jest jednocześnie azylem dla pieszych.

Nowe rondu jest podobne do tego, które wyznaczone jest na styku ulic Ratajczaka, Kościuszki i Niezłomnych. Dzięki niemu zwiększyła się przepustowość oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Kierowców prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie.