Ulica Szczepankowo  to jedna z dłuższych, a zarazem ładniejszych ulic na Nowym Mieście. Zgodnie z wolą radnych osiedlowych przybyło tam drzew. Ich zadaniem będzie nie tylko poprawa estetyki na dalszej części ulicy, ale także poprawa mikroklimatu przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym oraz retencji wód opadowych.

Nasadzone zostały jesiony wyniosłe Atlas i lipa drobnolistna Greenspire. Prace były prowadzone od numeru 76 w stronę granicy Poznania. Koszt prac to 50 tysięcy złotych, a środki na ich realizację przekazała Rada Osiedla Szczepankowo – Spławie – Krzesinki.

Trzeba dodać, że jesienią w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa”, planowanych do nasadzenia jest jeszcze ponad 110 drzew na: ul. Szczepankowo – 30 drzew (kontynuacja nasadzeń z wiosny), ul. Roślinna – 32 sztuki, ul. Owocowa – 34 sztuki, ul. Wieprawska – 16 sztuk.

Projekt PBO „Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa”, który uzyskał akceptację mieszkańców zakłada nasadzenia drzew na terenie dziewięciu poznańskich osiedli. Jak zapisano we wniosku projekt między innymi daje szansę na uzupełnienie brakującego zadrzewienia oraz stworzenie ciekawych przestrzeni przyjaznych do życia. Prace związane z jego wdrażaniem, między innymi z powodów pogodowych, przeprowadzone zostaną jesienią.