Nowe drzewa to platany wschodnie i ambrowce amerykańskie, które zostały w ostatnim tygodniu kwietnia posadzone m.in. wzdłuż chodnika i drogi rowerowej. Przewidziana jest jeszcze mała architektura, taka jak ławki i kosze na śmieci.

- Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a szczególnie wśród gęstej, śródmiejskiej zabudowy, staramy się wykonywać tzw. odbruki. Ulica Zwierzyniecka to kolejne miejsce w centrum Poznania, gdzie pojawią się nowe drzewa. Wcześniej był tam szeroki, betonowy chodnik służący głównie za parking dla samochodów - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Wykonawca inwestycji na ul. Zwierzynieckiej zrealizował także prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i budową kanału technologicznego. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane związane z branżą elektryczną i drogową. Na chodnikach trwa układanie nowej nawierzchni, a konstrukcja nowej drogi rowerowej jest coraz lepiej widoczna. Wykonawca prowadzi również prace na rondzie Kaponiera, docelowo przejazd od ul. Św. Marcin w stronę ul. Zwierzynieckiej będzie możliwy trasą wyznaczoną poza jezdnią (od strony mostu Teatralnego). Na przejazdach rowerowych przez rondo projekt zakłada także budowę sygnalizacji świetlnej (rowerowej).

W zakres zadania wchodzi także budowa chodników i zatoki autobusowej, a także przebudowa zjazdów i wysp rozdzielających na ulicy. Skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej z ul. Mickiewicza zostanie wyniesione, dodatkowo wykonawca wraz z przedłużeniem wyspy stanowiącej peron przystanku tramwajowego wydzieli dodatkowe miejsce na azyl dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia północnej jezdni ul. Zwierzynieckiej.

W rejonie prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i zachowanie ostrożności.

PIM