Nawierzchnia z przepuszczalnej kostki, nowe chodniki i miejsca postojowe, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Tak w skrócie można opisać zmiany, jakie zaszły na dwóch podolańskich ulicach. Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową ul. Krynickiej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Czorsztyńskiej oraz ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Krynicką i Iwonicką.

Ulica Krynicka na przebudowanym odcinku była dotąd wykonana z asfaltu, którego stan pogarszał się z biegiem lat. Brakowało tu również chodnika. Teraz mieszkańcy mają do dyspozycji nową jezdnię z przepuszczalnej kostki, a pomiędzy ul. Zakopiańską i Ciechocińską wybudowano obustronny chodnik o szerokości min. 2m. Natomiast na fragmencie od ul. Ciechocińskiej do Czorsztyńskiej powstała pieszojezdnia, objęta strefą zamieszkania.

W ramach przebudowy wykonano również zatoki postojowe, a skrzyżowania ul. Krynickiej z ul. Czorsztyńską, Sopocką i Ciechocińską zostały wyniesione. Na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską i Ciechocińską pojawił się ponadto próg zwalniający.

Nałęczowska pomiędzy ul. Krynicką i Iwonicką była dotychczas pozbawioną chodnika, nieutwardzoną drogą. Nierówna, zniszczona nawierzchnia znacznie pogarszała warunki poruszania się po tej ulicy. Również tutaj mieszkańcy zyskali jezdnię z przepuszczalnej kostki, miejsca parkingowe i chodnik po obu stronach drogi.

Zakres inwestycji na ul. Krynickiej i Nałęczowskiej obejmował także wykonanie zjazdów na posesje. Dzięki zrealizowanym pracom, poruszanie się po każdej z tych dróg stało się nie tylko wygodniejsze, ale i bardziej bezpieczne. Koszt prac na ul. Krynickiej wyniósł ponad 876 tysięcy zł, a na ul. Nałęczowskiej ponad 260 tysięcy zł.