To właśnie przez to przejście prowadzi droga do przystanków komunikacji publicznej, czy też sklepów i przychodni zdrowia. Sygnalizatory akustyczne stanowią dodatkowe wyposażenie do już istniejących tam „świateł”.

To ważne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Dzięki nim, oprócz światła w kolorze czerwonym albo zielonym, nadawany jest również dźwięk, informujący przechodniów o tym czy mogą bezpiecznie wejść na pasy.

Koszt budowy i montaży urządzeń wyniósł 94 tysiące złotych. Jest to już kolejny element mający poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Zamenhofa. W zeszłym roku sygnalizacja świetlna została zamontowana przy przejściu przez jezdnie w pobliżu ul. Jastrzębiej.