Kluczową zmianą na ul. Maratońskiej jest odwrócenie kierunków ruchu. Teraz wjazd z ul. Królowej Jadwigi w stronę ul. Olimpijskiej odbywa się jezdnią wschodnią, przy kompleksie biurowym. Natomiast ruch od ul. Olimpijskiej w kierunku ul. Królowej Jadwigi poprowadzony został jezdnią zachodnią, przy Multikinie.

Na obu jezdniach wprowadzono kontraruch rowerowy, a przy skrzyżowaniach z ul. Królowej Jadwigi i Olimpijską wyznaczone zostały śluzy bezpieczeństwa. Odwrócenie kierunków ruchu pozwoliło natomiast wyznaczyć miejsca parkingowe na wschodniej jezdni ul. Maratońskiej.

Zmiany obowiązują od środy, 14 sierpnia, ale prace w tym rejonie nie zostały jeszcze zakończone. Uzupełnienia wymaga oznakowanie - na jezdni pojawią się "sierżanty" wskazujące kierunek ruchu rowerów, a oznakowanie pionowe dedykowane rowerzystom zostanie zastąpione znakami w rozmiarze "mini".

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na znaki i unikanie jazdy na pamięć.