Do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe, jednak nie będą one miały dużego znaczenia dla płynności przejazdów na i pod obiektem, czyli ulicami Koszalińską i Lutycką.

Remont polegał na sfrezowaniu starej, a w jej miejsce ułożeniu nowej nawierzchni jezdni na wiadukcie i w strefie przejściowej na dojazdach. Wykonane zostały także dylatacje bitumiczne oraz odwodnienie.  Przeprowadzone były także cząstkowe naprawy belek nośnych oraz gzymsów.

Dzięki temu – przejeżdżający mogą poruszać się w o wiele bardziej komfortowych warunkach. Poprawił się także stan techniczny tego ważnego obiektu.

Prace prowadzone były przez ponad miesiąc – termin tak został wybrany, by w zbliżającym się sezonie można było sprawniej dojechać między innymi do kąpielisk nad jeziorami Strzeszyńskim i Kierskim.

Koszt remontu oszacowany jest na około 490 tysięcy złotych (dokładny będzie znany dopiero po przeprowadzeniu odbiorów technicznych).