Prace były prowadzone w okolicy wiaduktu R. Ganowicza na długości około 300 metrów. W ich trakcie usunięta została zniszczona i popękana nawierzchnia, a w jej miejsce ułożona nowa warstwa wiążąca i ścieralna. Wymalowane jest także oznakowanie poziome.

Dzięki temu kierowcy mogą w bardziej komfortowych warunkach korzystać z tej jednej z ważniejszych poznańskich tras. Prace kosztowały około 220 tysięcy złotych.