W tym roku prace prowadzone były na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Czechosłowacką do ul. Leszczyńskiej. W ich trakcie zerwana została stara, już zniszczona nawierzchnia.

W jej miejsce ułożona jest nowa, dzięki czemu znacznie poprawił się komfort jazdy jedno i dwuśladami. Koszt prac to 315 tysięcy złotych, była to kontynuacja prace prowadzonych w zeszłym roku.