- Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego, który będzie miał miejsce w ostatnim tygodniu lipca. W efekcie przeprowadzonych prac na odcinku od skrzyżowania z ul. Mścibora do ul. Leszka powstała asfaltowa, jednojezdniowa i dwukierunkowa ulica, chodnik z płyt betonowych po stronie zabudowań jednorodzinnych, a także zjazdy do posesji i progi zwalniające z kostki betonowej – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W trakcie inwestycji renowacji poddano istniejący kanał deszczowy, na którym powstały studnie rewizyjne, wybudowano kanalizację deszczową wraz ze studzienkami ściekowymi.

PIM