Prace prowadzone były na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego po wjazd na pl. Asnyka. W tracie remontu Zakład Robót Drogowych zerwał starą i ułożył nową nawierzchnię. Jest nowe oznakowanie poziome, wyregulowane są wszystkie studzienki.