Polegał on na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni jezdni, ułożeniu nowych warstw wiążącej i ścieralnej. Wzmocnione zostały one geosiatką. Dodatkowo wymienione były studnie kanalizacji deszczowej i wpusty uliczne, odnowione oznakowanie poziome. Przy przejściach dla pieszych zostały ułożone specjalne maty dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku.

Po remoncie na ulicach Matejki i Kasprzaka, chodnik i wejście na wyremontowaną nawierzchnię

Prace prowadzane były na ulicy Matejki (od ul. Wyspiańskiego do ul. Niegolewskich) i Kasprzaka (od ul. Niegolewskich do ul. Hetmańskiej).

Po remoncie na ulicach Matejki i Kasprzaka. Jezdnia po której jedzie samochód.  W tle zaparkowane samochody i budynki mieszkalne