Wykonane zostały już chodniki oraz ułożona została warstwa ścieralna jezdni na odcinku od ulicy Kraszewskiego do budowanego wyniesienia, w okolicy szkoły.

We wtorek, 21 listopada, rozpoczną się roboty bitumiczne na pozostałym odcinku ulicy, czyli od ulicy Wawrzyniaka do wyniesienia przy szkole. Zmieni się więc tymczasowa organizacja ruchu. Otwarty dla ruchu zostanie wjazd od ulicy Kraszewskiego, a zamknięty z ulicy Wawrzyniaka. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz postoju na ulicy Słowackiego.

Metamorfoza, jaką przechodzi ul. Słowackiego na wspomnianym odcinku to efekt współpracy Zarządu Dróg Miejskich, Rady Osiedla Jeżyce, Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich.