Na granicy Poznania i Plewisk powstanie węzeł przesiadkowy z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Wszczęto procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Inwestycja jest realizowana ze wsparciem funduszy unijnych.

- Węzeł transportowy i przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej jest niezwykle ważny nie tylko dla mieszkańców Poznania, ale także dla powiatu poznańskiego i gminy Komorniki, z którymi ściśle współpracujemy przy realizacji tej inwestycji. Obecnie przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu doby ok. 10 tys. pojazdów. Dofinansowanie pozwoli zapewnić bezkolizyjny ruch kierowcom, a pieszym - bezpieczne chodniki i wygodną przesiadkę między pociągami i autobusami - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Ul. Grunwaldzką przecina mocno obciążona linia kolejowa E20 łącząca Warszawę z Berlinem, dlatego przejazd przez tory jest bardzo często zamykany. 

- Opuszczone zapory nie będą już problemem po budowie wiaduktu kolejowego i pogłębieniu drogi tak, byśmy mogli bezkolizyjnie jeździć i przechodzić pod torami. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie pętla autobusowa z parkingiem dla podróżnych. Pasażerowie zyskają więc wygodną możliwość przesiadek dzięki połączeniu różnych środków transportu: pociągu, autobusu, samochodu, czy roweru - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami w systemie "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła będzie parking typu "parkuj i jedź" oraz miejsca dla rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wykonawca wraz z planowaną budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii E20 przebuduje również torowisko kolejowe wraz z siecią trakcyjną, co zostało uzgodnione ze spółką PKP PLK.

Inwestycja obejmuje budowę lub rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki i przystanki autobusowe, miejsca postojowe oraz parking wraz z układem dróg dojazdowych. Pasażerowie komunikacji publicznej będą mogli czekać na swój autobus czy pociąg w nowej poczekalni albo pod wiatami peronowymi. Piesi i rowerzyści zyskają także nową kładkę w rejonie wiaduktu, która powstanie nad ul. Grunwaldzką. W planach jest także budowa windy oraz schodów.

W ramach zadania planuje się przebudowę elementów infrastruktury technicznej, jak kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych i kanału technologicznego. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą (ławkami, koszami na śmieci).

Węzeł współpracy

Budowa zintegrowanego węzła transportowego jest możliwa dzięki współpracy Miasta Poznań z władzami Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Komorniki. W październiku 2019 r. wszystkie trzy strony zawarły porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji inwestycji. Poznań pełni rolę partnera wiodącego w staraniach o dofinansowanie unijne - przyznane pod koniec 2019 r. wsparcie to ponad 66 mln zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez miasto, powiat i gminę zgodnie z ustalonym udziałem procentowym. Powiat Poznański powierzył miastu przebudowę dróg powiatowych w ramach tej inwestycji, a Gmina Komorniki - budowę infrastruktury parkingowej na jej terenie.

 Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca poprowadzi inwestycję w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zajmie się więc realizacją prac projektowych polegających m.in. na sporządzeniu projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu, a także pozyskaniem decyzji, zezwoleń itp., w tym pozwolenia na użytkowanie.

Wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie rok na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu decyzji budowlanych. Inwestycja będzie mogła się rozpocząć w przyszłym roku, natomiast zakończenie robót planowane jest na 2023 r.

RB, PIM