Żeby ułatwić dzieciom uczęszczającym do szkoły z zachodniej części osiedla z pominięciem ulicy Sianowskiej i przejściem „suchą stopą” przez Krzyżankę, Rada Osiedla Krzyżowniki – Smochowice pozyskała grant: „Budowa przepustu na cieku Krzyżanka w ul. Łagowskiej w Poznaniu wraz z budową chodnika w ul. Łagowskiej na odcinku od przepustu do ul. Kościerzyńskiej”.

Realizacja zadania obejmowała wykonanie przepustu żelbetowego oraz chodnika z kostki betonowej. Odbiór techniczny odbył się 29 kwietnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice Maria Najewska i Witold Puchalski. Prace budowalne prowadzone na zlecenie ZDM zakończyły się miesiąc przed upływem wyznaczonego terminu.

Koszt prac budowlanych wyniósł niespełna 160 tys. złotych, w tym środki znajdujące się w dyspozycji Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice i ZDM.