Prace prowadzone były od skrzyżowania z ruchem okrężnym (przy wiadukcie w ciągu ul. Hetmańskiej) w kierunku ul. Wspólnej. W ich trakcie zrywana była stara i układana nowa nawierzchnia, regulowane wpusty kanalizacyjne oraz wykonane zostało malowanie oznakowania poziomego (w znacznej części). Remont odbywał się etapami, tak by przez cały czas jego trwania zapewnić przejezdność. Jeszcze przez kilka najbliższych dni można będzie się spodziewać niewielkich wygrodzeń związanych z pracami wykończeniowymi.

Dzięki wykonanym pracom jadący kolejnym odcinkiem ul. Dolna Wilda będą mogli poruszać się po równej nawierzchni. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort przejazdów.

Od piątku ekipy Zakładu Robót Drogowych przeniosą się na ulicę Polną, gdzie zaczyna się remont na odcinku pomiędzy ul. Bukowską, a ul. Marcelińską.