Tegoroczny remont obejmuje część ul. Dąbrowskiego pomiędzy zjazdem z DK nr 92, a okolicami tunelu (w stronę ul. św. Wawrzyńca) i skrętu w ul. Polską. W trakcie prac usunięta została stara i ułożona została nowa nawierzchnia. Dzięki temu znacznie poprawił się komfort przejazdów tą ważną arterią komunikacyjną.

Do wykonania zostały jeszcze ostatnie prace w rejonie zjazdu z ul. Dąbrowskiego w ul. Polską. Gdy to nastąpi kierowcy będą mogli korzystać już ze wszystkich pasów jezdni. Prowadzone będą jedynie roboty wykończeniowe oraz ostatnie malowania oznakowania poziomego, które będą tak wykonywane by nie powodować większych utrudnień w ruchu.

Zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektem wprowadzone zostaną korekty organizacji ruchu w rejonie zjazdu z ul. Dąbrowskiego w ul. Polską. Prawy pas będzie służył do jazdy w stronę Ogrodów, natomiast lewy będzie, tak jak do tej pory, dla jadących pod tunel do ul. św. Wawrzyńca. Ma to poprawić bezpieczeństwo przejazdów. Często dochodziło do sytuacji, że skręcający w prawo, w łącznik do ul. Polskiej, zajeżdżali drogę tym, którzy prawym pasem jechali na wprost. Prace na tym etapie mają być przeprowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.