- Ulica Dolna Głogowska i I rama komunikacyjna to trasy o strategicznym znaczeniu dla układu drogowego Poznania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Opracowanie ich koncepcji jest pierwszym krokiem w stronę niezwykle ważnej inwestycji. To będzie bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające wielu uzgodnień. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale jestem pewny, że rezultat znacząco poprawi jakość życia nie tylko mieszkańców tej części miasta, ale i wszystkich poznanianek i poznaniaków. Będzie ciszej, spokojniej i bezpieczniej.

- Dolna Głogowska służyć ma odciążeniu ulic tej części Łazarza, to jest Głogowskiej, a w szczególności Kolejowej, ograniczeniu tranzytu, a także obsłudze transportowej planowanej dzielnicy Wolne Tory, dla której opracowywany jest projekt planu miejscowego. I rama komunikacyjna, to z kolei trasa oplatająca ścisłe centrum miasta, której brakuje "domknięcia" po północnej stronie. Jego powstanie pozwoli odciążyć takie ulice jak al. Niepodległości, Solna i Estkowskiego, dziś stanowiące główne połączenie północno-zachodniej i północno-wschodniej części miasta - dodaje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydent Poznania. 

Obecnie trwają prace nad koncepcjami tych dróg. Ich postępy zostały omówione 22 stycznia podczas posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania.

Dolna Głogowska

Projektowana ulica miałaby połączyć ul. Hetmańską z ul. Głogowską, prowadząc od skrzyżowania tej pierwszej z ul. Kolejową w rejon skrzyżowania torowisk tramwajowych w sąsiedztwie ul. Zachodniej, czyli do miejsca, w którym tramwaje zjeżdżają z ul. Głogowskiej na trasę PST. Drogę zlokalizowano po zachodniej stronie torów kolejowych. W ramach prac koncepcyjnych powstały dwa warianty jej budowy. Pierwszy przewiduje powstanie układu dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, a drugi - jednojezdniowej, dwukierunkowej ulicy z torowiskiem tramwajowym. Ul. Dolna Głogowska jest uwzględniona w miejskich dokumentach planistycznych, tj. Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, a także projektowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wolne Tory. Problemem są kwestie własności gruntu, który jest Skarbu Państwa we władaniu PKP. 

Obecnie rozwiązania zaproponowane w koncepcji są przedmiotem uzgodnień pomiędzy miejskimi jednostkami. 

I rama komunikacyjna

Koncepcja budowy północnego odcinka tej trasy obejmuje powstanie drogi łączącej skrzyżowanie ulice Pułaskiego i Przepadek z ul. Podwale. Jej przebieg w zachodniej części pokrywa się z istniejącą ul. Przepadek, a po przekroczeniu linii kolejowej prowadzi wzdłuż terenów kolejowych, po ich południowej stronie. Droga przekroczy Wartę, Kanał Ulgi i Cybinę mostami przerzuconymi "w sąsiedztwie" przepraw kolejowych, a następnie połączy się z ul. Podwale węzłem drogowym, planowanym w rejonie pętli tramwajowej Zawady. W ramach inwestycji miałoby powstać pięć wiaduktów (nad al. Niepodległości, ul. Ku Cytadeli, ul. Garbary, ul. Panny Marii i ul. Podwale), wspomniane trzy mosty oraz estakada dojazdowa do ul. Podwale. Koncepcja uwzględnia plany rozbudowy infrastruktury kolejowej pomiędzy stacjami Poznań Główny - Poznań Wschód, jak również ewentualność budowy linii tramwajowej od pętli Zawady do stacji Poznań Wschód.

Obie te inwestycje to zadania na przyszłość. Nie ma ich jeszcze w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ze względów budżetowych Miasto będzie starać się o ich dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej.

RB, ZDM