Obecnie prace prowadzone są głównie na ul. Dmowskiego w rejonie szkoły. Dziś układana była warstwa wiążąca na jezdni, jutro warstw ścieralnych na jezdni i drodze rowerowej.

W najbliższy piątek, 29 października, wykonawca przeniesie się na drugą stronę skrzyżowania, na południowy wlot ul. Dmowskiego. W związku z tym zamknięty będzie przejazd na tym odcinku ulicy. Kierowcy jadący ul. Hetmańską (z obu kierunków) nie będą mogli skręcić na skrzyżowaniu w ul. Dmowskiego. Nie będzie również możliwy skręt w lewo z ul. Dmowskiego w ul. Hetmańską dla jadących od Górczyna. Objazd w kierunku południowym będzie możliwy ul. Górecką i Krauthofera.

Powyższe prace zaplanowane są od 29 października do 7 listopada, z przerwą na okres Wszystkich Świętych. Od 30 października do 1 listopada, kiedy ruch pojazdów jest zwiększony, prace nie będą wykonywane a ruch na skrzyżowaniu ulic Hetmańska/Dmowskiego będzie możliwy we wszystkich kierunkach bez utrudnień.