- Gruntowe dotąd drogi osiedlowe zyskały solidną nawierzchnię. Wykonawca  wybudował również kanał technologiczny, system odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z elementami kanalizacji deszczowej. Na ul. Przybrodzkiej pojawiło się oświetlenie drogowe – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Po zakończeniu prac ul. Przybrodzka i objęty nimi odcinek ul. Mrowińskiej znalazły się w strefie zamieszkania, co umożliwia pieszym  poruszanie się po całej ulicy i daje im pierwszeństwo przed pojazdami.

PIM