Sygnalizacja akustyczna to ułatwienie przede wszystkim dla osób z dysfunkcjami wzroku. Dzięki niej niewidomi i niedowidzący mogą łatwiej dotrzeć do sygnalizatora i bezpiecznie pokonać przejście dla pieszych. Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w tego rodzaju sygnalizacji jest naprowadzanie dźwiękowe, które pozwala najpierw odnaleźć przycisk dla pieszych, a następnie powiadamia o zapaleniu się zielonego światła.

Ponadto w Poznaniu wykorzystywane są nowoczesne przyciski dla pieszych o poszerzonej funkcjonalności. Informują one o topografii przejścia, liczbie pasów ruchu do pokonania i kierunku, z którego nadjeżdżają auta. Posiadają również znacznie większą powierzchnię przycisku przyjmującego zgłoszenie pieszego oraz przycisk wibracyjny, powiadamiający o nadawaniu zielonego światła. Tego rodzaju przyciski funkcjonują obecnie w kilkunastu miejscach w mieście i są instalowane w kolejnych. Jednym z nich jest skrzyżowanie ul. Kościuszki i Libelta, na którym trwają prace związane z ich montażem. Zostaną tutaj również wymienione lampy w sygnalizatorach – zastąpią je oprawy LED.

Natomiast na przejściu przez ul. Serbską pomiędzy hipermarketem Tesco, a salonem meblowym zainstalowany zostanie system dźwiękowego naprowadzania na sygnalizator. Dotychczas zamontowano tutaj maty z guzami i taśmy kierujące w stronę sygnalizatora. Prace w obu miejscach potrwają do końca sierpnia br. i łącznie będą kosztować niemal 250 tysięcy złotych.