30 czerwca około godziny 22 służby Zarządu Dróg Miejskich otrzymały informację o zapadnięciu kapy chodnikowej na wiadukcie drogowym nad linią kolejową w ciągu ul. Jałowcowej. Uszkodzony fragment chodnika został wygrodzony i zabezpieczony. Na wiadukcie utrzymany został ruch kołowy i pieszy (wyznaczono obejście zapadniętego miejsca). Nadal obowiązuje w tym miejscu zakaz zatrzymywania się.

Dzisiaj, tj. 1 lipca br. na wiadukcie odbyła się wizja lokalna z udziałem ekspertów z Politechniki Poznańskiej, którzy ocenili, że naprawy wymaga uszkodzona konstrukcja chodnika. Po jej przeprowadzeniu możliwe będzie przywrócenie ruchu pieszych w tym miejscu. Wiadukt w ciągu ul. Jałowcowej pozostaje otwarty dla ruchu aut.