Po uruchomieniu strefy płatnego parkowania w rejonie Śródki kierowcy będą zobowiązani do opłacania postoju przy ulicach. Zgodnie z regulaminu strefy osoby zameldowane na terenie objętym płatnym parkowaniem mogą zakupić identyfikator parkingowy mieszkańca po preferencyjnej cenie – 30 zł na miesiąc za pierwsze auto. Upoważnia on do parkowania pojazdu na wszystkich ulicach obejmujących dany sektor. Takim pojedynczym sektorem będzie Ostrów Tumski, Środka i Zagórze.

Mieszkańcy wspomnianego obszaru mogą liczyć na jeszcze jeden bonus przy zakupie identyfikatora – jeśli zakupią go od razu na cały rok to jego cena wyniesie 120 zł (zamiast 330 zł). Promocja będzie obowiązywała do 31 maja 2022 r.

Identyfikator parkingowy mieszkańca mogą zakupić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy (minimum 3 miesiące) i płacące podatki na rzecz miasta Poznania. Osoba taka musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Samochód może być również zakupiony na kredyt, być w leasingu, być autem służbowym lub być w najmie długoterminowym.

Zakupu dokonuje się w kasach Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 i Wilczak 17 po okazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Warto sprawdzić czy ma się je przy sobie, aby nie odejść z kwitkiem od okienka kasowego. Okazywane oryginały dokumentów, z wyjątkiem dokumentu tożsamości, są kopiowane i dołączane do akt sprawy.

 

Dokumenty potrzebne do zakupu identyfikatora parkingowego:

1.    Dowód osobisty lub paszport

Dla potwierdzenia tożsamości i adresu zameldowania. Prawo jazdy, legitymacja studencka i inne dokumenty nie są dokumentami tożsamości i nie będą akceptowane.

2.    Dowód rejestracyjny pojazdu z informacją o właścicielu pojazdu

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie został wskazany właściciel, potrzebny będzie inny dokument potwierdzający własność auta (np. karta pojazdu lub decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji).

3.    Oryginał pierwszej strony PIT-u za poprzedni rok

Dla potwierdzenia płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Poznania – pierwsza strona PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy.  

Osoby, które rozliczały PIT przez Internet, muszą okazać wydruk pierwszej strony PIT złożonego elektronicznie wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – numery identyfikatora na obu dokumentach muszą się zgadać.

Możliwym jest również przedłożenie innego dokumentu poświadczonego przez Urząd Skarbowy, potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym wskazano miasto Poznań jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Osoby, które podatek za poprzedni rok rozliczały poza Poznaniem, muszą przedłożyć formularz ZAP-3 złożony do właściwego urzędu skarbowego. W takim wypadku identyfikator może zostać wydany tylko na wniosek skierowany do dyrekcji ZDM i na czas nie dłuższy niż do 30 kwietnia następnego roku.

4.    Umowa kredytowa – dotyczy tylko użytkowników aut zakupionych na kredyt

5.    Oświadczenie pracodawcy - dotyczy tylko użytkowników aut służbowych

Oświadczenie musi potwierdzać zatrudnienie u danego pracodawcy i okres zatrudnienia. Należy okazać również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem przez pracodawcę.

6.    Umowa leasingowa lub najmu długoterminowego realizowanego przez firmy prowadzące działalność gospodarczą z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z - dotyczy tylko użytkowników aut leasingowanych lub w najmie długoterminowymIdentyfikator parkingowy osoby z niepełnosprawnościami

Mieszkaniec, który jest osobą z niepełnosprawnością może parkować w strefie płatnego parkowania na preferencyjnych warunkach. Może wykupić identyfikator parkingowy na jeden samochód w cenie 5 złotych miesięcznie. Kupując identyfikator musi przedłożyć, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, również kartę osoby z niepełnosprawnością.

 

Identyfikator parkingowy kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Kombatanci Czerwca 1956 są również uprawnieni do zakupu identyfikatora parkingowego w niższej cenie. Taki identyfikator mogą wykupić tylko na jeden samochód, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok. Jego koszt to 5 złotych miesięcznie.

Oprócz dokumentu tożsamości i dowodu rejestracyjnego pojazdu muszą przedłożyć w kasie również zaświadczenie potwierdzające status kombatanta lub osoby represjonowanej wydane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

 

Gdzie i kiedy kupić identyfikator

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania, ul. Pułaskiego 9 i Wilczak 17,
czynne w poniedziałek w godz. 8.00-17.30, wtorek –piątek w godz. 8.00-15.30.
 

Cennik identyfikatorów

30 zł za miesiąc za pierwsze auto – identyfikator mieszkańca,
150 zł za miesiąc za drugie auto – identyfikator mieszkańca,

120 zł za rok za pierwsze auto – identyfikator mieszkańca – promocja obowiązuje tylko przy zakupie na cały roku. Promocja potrwa do 31 maja 2022.

5 zł za miesiąc – identyfikator osoby z niepełnosprawnością, kombatanat Czerwca ’56.  


Ważne informacje

  • Aby wykupić identyfikator mieszkańca, trzeba być zameldowanym na Ostrowie Tumskim, Śródce lub Zagórzu na pobyt stały albo czasowy, nie krótszy niż pełne 3 miesiące.
  • Minimalny okres ważności identyfikatora mieszkańca i osoby z niepełnosprawnością to 3 miesiące, a maksymalny to 1 rok.
  • Przy zakupie identyfikatora przez osobę inną niż właściciel pojazdu lub w imieniu osoby z niepełnosprawnością wymagane jest pisemne upoważnienie.

 

E-identyfikator bez wychodzenia z domu

Od października br. identyfikator parkingowy mieszkańca, kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz osoby z niepełnosprawnością, można zakupić nie tylko w kasach ZDM, ale również przez Internet, bez wychodzenia z domu. 

E-identyfikator jest jednak przeznaczony tylko dla tych kierowców, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem samochodu i których dane są wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W innych przypadkach, takich jak: auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym, kierowca musi zakupić identyfikator w kasie ZDM. Podobnie w przypadku osób, które przedkładają dokument ZAP-3.  


Jak kupić e-identyfikator?

  1. Utwórz konto na stronie https://eidentyfikator.zdm.poznan.pl.
  2. Wypełnij elektroniczny wniosek o e-identyfikator i dołącz zdjęcia lub skany wszystkich wymaganych dokumentów.
  3. Złożony wniosek będzie zweryfikowany w ciągu trzech dni roboczych. 
  4. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz numer konta, na który należy dokonać płatności za zakupiony e-identyfikator. Masz na to pięć dni.
  5. Po zaksięgowaniu Twojej płatności otrzymasz informację, że możesz pobrać e-identyfikator ze swojego konta na stronie https://eidentyfikator.zdm.poznan.pl.
  6. Nie musisz go drukować. Twój pojazd zostanie wpisany do systemu strefy płatnego parkowania. Kontrolerzy strefy będą posiadać informację, że opłaciłeś postój wykupując e-identyfikator.

Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to klient otrzyma taką wiadomość na swoją skrzynkę e-mail. Na przesłanie brakujących informacji lub dokumentów będzie miał 5 dni. Jeśli nie uzupełni wniosku we wskazanym czasie, to zostanie on odrzucony.

Ważne informacje:

Wnioskowana data rozpoczęcia ważności e-identyfikatora nie może być wcześniejsza niż 14 dni i późniejsza niż 90 dni od dnia złożenia wniosku.
Oznacza to, że e-identyfikatora nie można kupić z dnia na dzień. Konieczny jest bowiem czas na weryfikację złożonych dokumentów, dokonanie ewentualnych uzupełnień we wniosku oraz wpłatę i zaksięgowanie należności.

Jeśli mieszkaniec potrzebuje identyfikator z wcześniejszą datą rozpoczęcia ważności, to powinien dokonać zakupu w kasie ZDM.