Dzięki współpracy z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania na terenach ZDM przy ul. Góreckiej 15, ul. Pułaskiego 9 i ul. Energetycznej 4 ustawione zostały hoteliki dla owadów. Dodatkowo wokół domków wysiano nasiona roślin tworzących kwietne łąki.

W ten sposób ZDM wspiera miejskie działania proekologiczne, których celem jest miedzy innymi zwiększenie populacji pszczół i owadów zapylających, a także edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia owadów dla środowiska i gospodarki. Zakup domków został sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania w ramach realizacji Programu "Poznań dla pszczół".

Owadzie hotele są zbudowane z trzciny, cegieł dziurawek, suchego drewna oraz szyszek - są one doskonałym schronieniem dla owadów zapylających, które mogą się w nich schować przed deszczem i drapieżnikami oraz rozmnażać. Owady zapylające są naszymi sprzymierzeńcami – dzięki ich pracy możemy cieszyć się m.in. warzywami i owocami.