Od października br. identyfikator parkingowy mieszkańca, kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz osoby z niepełnosprawnością, który upoważnia do parkowania w wybranym sektorze na obszarze objętym płatnym parkowaniem lub w całej strefie (dotyczy kombatantów i osób z niepełnosprawnością) można zakupić nie tylko w kasach Zarządu Dróg Miejskich (ZDM), ale również przez Internet, bez wychodzenia z domu. 

E-identyfikator jest jednak przeznaczony tylko dla tych kierowców, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem samochodu i których dane są wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W innych przypadkach, takich jak: auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym, kierowca musi zakupić identyfikator w kasie ZDM. Podobnie jest w przypadku osób, które przedkładają dokument aktualizacyjny ZAP-3.

 

E-identyfikator mieszkańca

Może go zakupić mieszkaniec Poznania, który:

 • jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (nie krócej niż na 3 miesiące) przy ulicy objętej płatnym parkowaniem,
 • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania - może okazać PIT za ubiegły rok,
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, na który chce kupić e-identyfikator - jego dane są wpisane do dowodu rejestracyjnego (nie jest to auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym - w takim przypadku należy zakupić identyfikator w kasie ZDM),
 • nie ma zaległości z tytułu płatnego parkowania (nieopłaconych wezwań raportów lub upomnień).
   

Mieszkańcy Wildy i Łazarza, którym przysługuje rekompensata przy zakupie identyfikatora również mogą korzystać z tej formy zakupu. Rekompensata zostanie im odpowiednio naliczona.


E-identyfikator kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Może go zakupić osoba, posiadająca:

 • zaświadczenie wydane przez kierownika Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, na który chce kupić e-identyfikator - jego dane są wpisane do dowodu rejestracyjnego (nie jest to auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym - w takim przypadku należy zakupić identyfikator w kasie ZDM),
 • nie ma zaległości z tytułu płatnego parkowania (nieopłaconych wezwań raportów lub upomnień).

 

E-identyfikator osoby z niepełnosprawnością

Może go zakupić mieszkaniec Poznania, który:

 • jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (nie krócej niż na 3 miesiące) w Poznaniu,
 • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania - może okazać PIT za ubiegły rok,
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, na który chce kupić e-identyfikator - jego dane są wpisane do dowodu rejestracyjnego (nie jest to auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym - w takim przypadku należy zakupić identyfikator w kasie ZDM),
 • nie ma zaległości z tytułu płatnego parkowania (nieopłaconych wezwań raportów lub upomnień).

 

Jak kupić e-identyfikator?

 1. Utwórz konto na stronie https://eidentyfikator.zdm.poznan.pl.
 2. Wypełnij elektroniczny wniosek o e-identyfikator i dołącz zdjęcia lub skany wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Złożony wniosek będzie zweryfikowany w ciągu trzech dni roboczych. 
 4. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz numer konta, na który należy dokonać płatności za zakupiony e-identyfikator. Masz na to pięć dni.
 5. Po zaksięgowaniu Twojej płatności otrzymasz informację, że możesz pobrać e-identyfikator ze swojego konta na stronie https://eidentyfikator.zdm.poznan.pl.
 6. Nie musisz go drukować. Twój pojazd zostanie wpisany do systemu strefy płatnego parkowania. Kontrolerzy strefy będą posiadać informację, że opłaciłeś postój wykupując e-identyfikator.

Jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia, to otrzymasz taką wiadomość na swoją skrzynkę e-mail. Na przesłanie brakujących informacji lub dokumentów będziesz miał 5 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym czasie, to zostanie on odrzucony. 

 

Ważne informacje:

 • Wnioskowana data rozpoczęcia ważności e-identyfikatora nie może być wcześniejsza niż 14 dni i późniejsza niż 90 dni od dnia złożenia wniosku.
  Oznacza to, że e-identyfikatora nie można kupić z dnia na dzień. Konieczny jest bowiem czas na weryfikację złożonych dokumentów, dokonanie ewentualnych uzupełnień we wniosku oraz wpłatę i zaksięgowanie należności.

Jeśli potrzebujesz identyfikator z wcześniejszą datą rozpoczęcia ważności, udaj się do kas ZDM przy ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu. Kasy są czynne w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - piątek 8.00-15.30.

 • Minimalny okres ważności e-identyfikatora mieszkańca i osoby z niepełnosprawnością to 3 miesiące, a maksymalny to 1 rok. E-identyfikator kombatanta Czerwca 1956 r. sprzedawany jest na okres nie krótszy niż 6 i nie dłuższy niż 12 miesięcy.