Nasadzenia wykonane na ul. Małeckiego były związane z wdrażaniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania. Wymiana oznakowania i wyznaczenie miejsc postojowych uporządkowały parkowanie i uwolniły chodniki od samochodów. Część odzyskanej w ten sposób przestrzeni przeznaczona została na nasadzenia zieleni niskiej i drzew.

Podzielone na dwa etapy prace ruszyły na początku października. Najpierw po obu stronach ulicy pomiędzy rynkiem Łazarskim, a ul. Strusia posadzono zieleń niską – 500 hiacyntów oraz 430 krzewów róż i trzmieliny. Drugi etap, czyli nasadzenie 14 platanów zaplanowano na połowę listopada, ponieważ właśnie wtedy panują najlepsze warunki pogodowe do sadzenia drzew.

Każde z posadzonych drzew zostało zabezpieczone słupkami i taśmami. Umowa z wykonawcą obejmuje roczny okres pielęgnacji gwarancyjnej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz. Jego koszt wyniósł 125 tysięcy złotych.