Komfortowa i bezpieczna nawierzchnia, oświetlenie oraz mała architektura to najważniejsze elementy, które zostały wykonane w ramach prac, prowadzonych w rejonie Przedszkola nr 32 od grudnia ubiegłego roku. Starą trylinkę (sześciokątne płyty betonowe) zastąpiła kostka betonowa, pojawiło się 6 nowoczesnych LED-owych latarni, zamontowane zostały dwie ławki oraz stojaki na rowery. Wykonano także zatoki postojowe.

Cała przebudowana droga objęta została strefą zamieszkania. Oznacza to, że pierwszeństwo mają na niej piesi, auta mogą poruszać się z prędkością do 20km/h, a parkowanie jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Zainstalowany został również wyspowy próg spowalniający, tzw. Poduszka berlińska. Podniesie to poziom bezpieczeństwa osób poruszających się w rejonie łazarskiego przedszkola, w szczególności pieszych.

Koszt zrealizowanych prac wyniósł 477 tysięcy złotych.