Konstrukcja, zlokalizowana w pasie drogowym była w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego konieczne było przeprowadzenie prac naprawczych, tak by zapewnić pełen dostęp do budynku nr 275 zarówno mieszkańcom, jak i pacjentom korzystającym z usług ośrodka zdrowia zlokalizowanego w budynku na poziomie wysokiego parteru.

W trakcie prac wykonane zostały nie tylko schody, ale co ważne także pochylnia zapewniająca dostęp osobom poruszającym się na wózku. Przeprowadzony został remont muru oporowego. Zamontowaliśmy także nowe balustrady i poręcze. Dodatkowo, z myślą
o osobach niewidomych oraz z dysfunkcją narządu wzroku, zgodnie z obowiązującymi Standardami dostępności dla Miasta Poznania, zastosowano oznaczenia fakturowe nawierzchni (FON).  

Teraz wszyscy mieszkańcy oraz odwiedzający poradnię mogą wygodniej i bezpieczniej dotrzeć do budynku i swojego lekarza.

Z uwagi na konieczność zachowania dostępu do budynku prace były prowadzone w dwóch etapach. Ich koszt to około 130 tysięcy złotych.