W rejonie przejazdu przez torowisko tramwajowe na ul. Zamenhofa ustawiliśmy dodatkowe oznakowanie mające ostrzegać i uświadamiać kierowców, że przy skręcaniu, zawracaniu muszą zwracać uwagę na nadjeżdżający tramwaj i ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

Oprócz samych znaków zamontowane są lustra, dające kierowcom dodatkową możliwość dostrzeżenia nadjeżdżającego tramwaju. Gdy tylko warunki pogodowe pozwolą na jezdni zostanie wymalowane także oznakowanie ostrzegawcze.

Służby miejskie nadal monitorować będą zachowania kierowców na przejazdach przez torowisko, a w przypadku zaobserwowania niebezpiecznych sytuacji podejmowane będą stosowane działania.

Prosimy o zachowanie ostrożności w powyższym rejonie.