W trakcie remontu zerwana została stara, już niszczejąca nawierzchnia. W jej miejsce jest ułożona nowa z masy mineralno - bitumicznej. Teraz wygodniej można dojść do sklepów, bloków, czy też przystanków komunikacji publicznej. Była to kontynuacja robót przeprowadzonych przed dwoma laty.

Remont był finansowany ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Piątkowo i kosztował 72 tysiące złotych.