W  ramach robót zerwana zostanie stara i zniszczona nawierzchnia chodnika, a w jej miejsce ułożona nowa. Wymienione zostaną oporniki i nawierzchnia wjazdów. Dzięki temu znacznie wygodniej będzie można poruszać się chodnikiem. Zyska także estetyka okolicy. Remont ma zakończyć się do 4 września. Finansowany jest ze środków, które do dyspozycji ma Rada Osiedla Ławica. Koszt to 78 tysięcy złotych.