Kontrole dotyczyły oznakowania (poziomego, pionowego), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (takie jak balustrady, słupki) przy poznańskich szkołach. Sprawdzane było także działanie sygnalizacji świetlnych (w tym przycisków) oraz to, czy roślinność nie przesłania znaków. Tam gdzie potrzeba było wprowadzić poprawki – były sukcesywnie montowane. Odnowiono napisy SZKOŁA na jezdniach przy placówkach oświatowych.

Dla przykładu wymalowane zostały oznakowania na jezdni przy szkole przy ul. Inowrocławskiej. Na ulicy Grochowskiej natomiast, w trosce o bezpieczeństwo dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 90 oraz w celu zwrócenia większej uwagi kierowców na miejsce kolizji ruchu pieszego i samochodowego zostały zamontowane znaki ostrzegawcze tzw. „Agatka” i znaki  „przejście dla pieszych” na pomarańczowym tle, aby były lepiej widoczne z daleka. Dodatkowo przed przejściami dla pieszych zostały zamontowane tzw. płetwy. Oznakowanie znajduje się na obu jezdniach ulicy Grochowskiej.

Nowe i odmalowane oznakowanie przy budynku szkoły przy ul. Inowrocławskiej

Łącznie w czasie wakacji skontrolowane zostały okolice niemal 100 placówek. Odmalowane zostały oznakowania poziome przy 35 szkołach, w kilku przypadkach trzeba było wymienić zniszczone znaki lub usunąć zasłaniające je naklejki lub wyczyścić malunki wykonane sprayem. Tam gdzie była taka konieczność przycięte zostały krzewy przesłaniające widoczność.

Oczywiście tego typu działania prowadzone będą także po tym jak dzieci zaczną lekcje. Tak, by przez cały rok mogły jak najbezpieczniej dotrzeć na zajęcia.

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w rejonach szkół przyjmowane są przez Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM pod numerem telefonu 61 661 44 02, 795 525 660 (24 h) lub zdm@zdm.poznan.pl.