Koperty powstały z myślą o kierowcach, którzy podwożą pacjentów na badania lub leczenie do znajdujących się przy tych ulicach placówek.  Można na nich parkować bezpłatne do 15 minut i w tym czasie odprowadzić przywożoną osobę do szpitala a następnie odjechać zwalniając miejsce kolejnym.

Dwie takie koperty są na ul. Długiej, a trzy na ul. Garbary. Postulaty ich wymalowania pojawiły się, podczas konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia buspasa na ul. Garbary i zostały rozszerzone o ul. Długą.

By zapewnić rotację miejsc i by koperty nie były blokowane przez parkujące samochody powyżej 15 minut, zamontowane zostały kamery nadzorujące czas postoju. Ich zadaniem jest kontrola długości zatrzymania pojazdu. Jeśli przekroczony zostanie dopuszczalny limit postoju, to sygnał z kamery zostanie wysłany do znajdującego się najbliżej kontrolera, który wystawi wezwanie za przekroczony czas postoju. 

Dodatkowo przy ul. Długiej, tuż przy wejściu na teren szpitala, już wcześniej wyznaczona została dodatkowa koperta dla osób z niepełnosprawnościami, a istniejące dwie zostały poszerzone.