Urządzenia zapobiegają spływaniu między innymi zanieczyszczeń ropopochodnych, spłukiwanych deszczem oraz podczas pozimowych roztopów z nawierzchni ulic kanałami burzowymi wprost do Bogdanki.

Pierwszy z zespołów urządzeń podczyszcza wody spływające z terenu zlewni przy ulicy Pomorskiej oraz części ulic przyległych: Małopolskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej i Góralskiej. Drugi oczyszcza wody deszczowe spływające siecią rurociągów z terenu zlewni przy ulicy Kaszubskiej, do której należą również części ulic Małopolskiej i Mazowieckiej.

To dobra wiadomość. Dzięki inwestycji ZDM woda w Bogdance i stawach Sołackich będzie czystsza.

Koszt inwestycji wyniósł 809 tys. złotych.