Roboty drogowe prowadzone są również wzdłuż ul. Szeligowskiego. Remontowany jest ciąg pieszo rowerowy.