Prace drogowe zaplanowane są także na ul. Zakopiańskiej i ul. Szczawnickiej oraz ul. Szpitalnej. Trwa remont na ul. Bałtyckiej.