Kontynuowane są remonty na ulicach Reymonta i Serbskiej. Możliwe wygrodzenia na ul. Głogowskiej (w okolicy budynku nr 18). Na ul. Dymka wzmacniana jest nawierzchnia – uwaga na ograniczenie dopuszczalnej prędkości.