Na ul. Głogowskiej (przy granicy miasta) wymieniane będą bariery sprężyste – możliwe wygrodzenie i ograniczenie prędkości.  Kontynuowane są prace na ul. Bułgarskiej oraz nocne malowanie oznakowania na ul. Strzeszyńskiej. Trwają remonty nawierzchni na ul. Serbskiej oraz na ul. Reymonta.