Naprawy nawierzchni zaplanowane są na ulicy Szpitalnej i z drugiej strony miasta na ulicy świętego Michała. Wygrodzenia możliwe także na ul. Kobylepole.