Kontynuowane mają być prace na ul. Grochowskiej (w okolicy Marcelińskiej) oraz na poboczach na ul. Koszalińskiej (możliwe wygrodzenia).