Prace drogowe zaplanowane są także na ul. Wilczak i ul. Armii Poznań.