Kontynuowane są prace na ul. Bałtyckiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Leśną a wjazdem na strzelnicę.