Kontynuowane są remonty na ulicach: Serbskiej i Reymonta. Możliwe wygrodzenie na ul. Dworcowej.