Piesi poruszający się ulicą Floksową pomiędzy ul. Gladiolową i Lewkoniową oraz ulicą Gladiolową zyskali wygodne i estetyczne chodniki. Zostały one wykonane z betonowej kostki brukowej po dwóch stronach obydwu ulic. W ramach prac przeprowadzono również naprawy nawierzchni jezdni na szerokości 1,3m przy nowym chodniku na ul. Floksowej i na 1,2m na ul. Gladiolowej. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 940 tysięcy złotych.