Zgodnie z umową nowy chodnik będzie miał 2 metry szerokości i wybudowany zostanie z płyt betonowych 50x50 cm. W ramach prac zostaną wykonane zjazdy na posesje i kanał technologiczny. Przy skrzyżowaniu z ul. Glebową wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych wyposażone w maty ostrzegawcze i kierunkowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy ulicy posadzone zostaną również 4 lipy drobnolistne.

Koszt budowy to ponad 987 tys. złotych. Inwestycja finansowana jest ze środków ZDM i budżetu Rady Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki , która przekazała na ten cel ponad 440 tys. złotych.

Mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury już na początku grudnia.